چاپ لیبل شیشه ای

این نوع برچسب‌ها به نام شیشه ای یا ترانسپرنت شناخته می‌شوند چسبندگی آنها مانند نمونه وینیل می‌باشد اما زمینه آن شیشه ای بوده و نور را از خود عبور می‌دهند و از دو طرف قابل دید می‌باشند و معمولا برای کارهایی که از داخل شیشه بخواهند  بچسبانند استفاده می‌کنند مانند برچسب‌های معاینه فنی اتومبیل و یا طرح ترافیک . این نوع برچسبها در ابعاد مختلف به صورت رول و شیت 50*70 و یا 100*70 قابل چاپ می‌باشد