چاپ فضای داخلی

یکی از خدمات چاپ ایندور فضاهای داخلی (پلات و لمینت) می‌باشد چاپ فضای داخلی از لحاظ سرعت، کیفیت چاپ و تنوع بالا حائز اهمیت می‌باشد. از این رو کلیه مجموعه داران برای معرفی و متمایز شدن از این چاپ استفاده می‌کنند این نوع چاپ در امور نمایشگاهی کاربرد فراوان دارد